Pica pica

Skatan har en del likheter med människan. Många skatpar håller ihop genom livet och de använder gärna gamla bon som grund men renoverar inför varje säsong. Jag har länge våndats för att måla skator -de är så vackra men så svåra!

Samtliga på Arches 300g. 38×57 cm.